Politika integrovaného systému

Základem strategie stavební firmy MONEXIN GROUP s.r.o. je poskytovat služby zákazníkům dle jejich přání, předpokládat jejich další potřeby a neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb ve stavební činnosti se zvyšováním ochrany životního prostředí.

Uspokojování potřeb zákazníků je na prvém místě

Záměr firmy

Vybudovat a trvale udržovat integrovaný systém managementu na standardní úrovni, v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001 a ISO 14001.

Stát se jednou z nejvyhledávanějších stavebních firem v okrese Přerov.

Realizace záměru firmy je založena na plnění následujících principů:

  1. Kvalitní prací a profesním přístupem odevzdáme stavební dílo v požadovaném termínu a kvalitě
  2. Své dodavatele si cíleně vybíráme a neustále rozvíjíme dodavatelsko- odběratelský vztah
  3. Péče o životní prostředí je nedílnou součástí naší práce a sledujeme nejnovější poznatky
  4. Neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb je odpovědností každého pracovníka

V Přerově dne 1.9.2011

Marek PUMPRLA   
Jednatel společnosti

Politika integrovaného systému

MONEXIN GROUP s.r.o., Domaželice 50, 751 15 Domaželice u Přerova • Tel.: +420 581 009 887 • E-mail: monexin@monexin.cz

Webdesign WSO.CZ 2007